Cân đóng bao lúa gạo công xuất cao

- Tủ điện và màn hình điều khiển dễ quan sát, độ phân giải và tốc độ xử lí tín hiệu cao, ổn định trong môi trường công nghiệp.

- Hệ thống cân đóng bao tự động cho các mức cân từ 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg, 55kg, 60kg ...

- Năng suất cao từ  (900-1200bao/giờ), sai số dao động cân ± 20gam/50kg.

- Máy chuyên dùng đóng bao các loại hạt tự chảy được như gạo, bắp, cà phê, đậu, hạt điều, cám thực phẩm chăn nuôi, phân bón NPK, ....


 

máy đóng gói phân vi sinh phân hữu cơ , cám gạo, xơ dừa, đất sạch

– Máy cân đóng bao phân hữu cơ phân vi sinh phù hợp cho các loại bao 20kg, 25kg, 40kg, 50kg…

– Năng suất từ 10 - 20 tấn/giờ (200-400bao/giờ), sai số dao động cân ± 100gam/bao 50kg

– Máy định lượng trực tiếp bằng vít tải 2 cấp – sử dụng để cân đóng bao thành phẩm các loại nguyên liệu có độ ẩm cao(<30%) không tự chảy, có độ xốp như xơ dừa, đất sạch, phân hữu cơ vi sinh…

 


 

Cân đóng bao lúa gạo công xuất cao
- Hệ thống cân đóng bao tự động cho các mức cân từ 10kg, 20kg, 25kg, 40kg, 50kg, 55kg, 60kg ...
- Năng suất 45tấn/giờ (800-900bao/giờ/bao 50kg), sai số dao động cân ± 20gam/50kg
- Cân định lượng tự động bằng cân điện tử, dùng đóng bao các loại hạt tự chảy được như gạo, bắp, cà phê, đậu, hạt điều, cám thực phẩm chăn nuôi, phân bón NPK, ....